Hatice Turhan Valide Sultan Sebili ve Çeşmesi

Hatice Turhan Valide Sultan Çeşme ve Sebili İstanbul / Eminönü'nde yer alır.

1597 yılında III. Mehmet ‘in annesi Safiye Sultan, Mimar Davut Ağa'yı huzuruna çağırır, hayrına ve namına Eminönü'nde bir külliye yapmasını emreder.

Kısa bir süre sonra Mimar Davut Ağa'nın ölümü sonucu Mimar Dalgıç Ahmet Ağa görevlendirilir. Ancak çeşitli olaylar nedeniyle bu inşaat çok uzun sürer. Bitimini görebilmesi kısmet olmaz.

Ondan sonra inşaatı sürdüren Kösem Sultan'a da nasip olmaz tamamlanmasını görmek. Ve nihayet 1673 yılında Hatice Turhan Valide Sultan bu büyük külliyeyi tamamlatabilir.
Eseri Mimar Mustafa Ağa tamamlamıştır.

Külliye; Yeni Cami, Hünkar Kasrı, dârül kurâ, muvakkit hane, mektep, Mısır Çarşısı, türbe, Sebil ve çeşmeden oluşmaktadır.

Bahçekapı'da Şeyhülislam ve Bankacılar Sokakları 'nın birleştiği köşedeki bu sebil ve çeşme, geniş bir saçak altında yan yana bulunmaktadır.

Sebil dört mermer sütunun ayırdığı dökme demirden yapılmış, her birinden yedişer su verecek yer bulunan şebekelerle süslü, üç pencereden oluşmaktadır. Pencerelerin üzerinde renkli taşlardan yapılmış birer sivri kemer yer almaktadır. Kemerlerin içi ve aralarındaki boşluklar kabartma süslemelerle işlenmiştir. Sebilin içerisi çinilerle donatılmıştır.

Çeşme ve Sebil, eski postane, şimdiki Türkiye İş Bankası ile (O tarihte İş Bankasının yerinde, Dârü'l kurrâ vardı) aralarında bulunan "Mehpâre” (Hûsn-i İntihab)  mağazasında çıkan yangın sonunda 1902 yılında tamamen yanmış, saçak, ön cephe ve iç mekânda bulunan çiniler, tümüyle harâb olmuştur.

Asar-ı Atika Müzeleri Nezareti ile Evkaf Nezareti tarafından, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey'in denetiminde eski mimarisine uygun olarak restore edilmiştir.   

Ancak zamanla yeniden kullanılamaz hale gelen Hatice Turhan Valide Sultan Sebili,  Derneğimizin üstlendiği ve Merhum Mimar Aydın Gün tarafından büyük bir özveri ve titizlikle gerçekleştirilen ve tamamlanması aşamasına kadar yaklaşık 100 kişilik bir ekibin görev yaptığı restorasyon çalışmaları sonucunda 14 Temmuz 2003 tarihinde tekrardan halkımızın hizmetine açılmıştır.

Hatice Turhan Valide Sultan Sebili ve Çeşmesinde; derneğimiz tarafından yılda 1.000.000 Bardak ücretsiz su dağıtımı yapılmakta olup, ayrıca ramazan ayında derneğimiz üyelerinin katkılarıyla halkımıza ücretsiz iftar kumanyası dağıtımı yapılmaktadır.

İlgili Fotoğraflar

PAYLAŞ